egészséges étrend, különleges receptek, steak, grill, flekken, beefsteak, stroganoff, steak receptek, vadreceptek, vadételek, strucc, strucchúsegészséges étrend, különleges receptek, steak, grill, flekken, beefsteak, stroganoff, steak receptek, vadreceptek, vadételek, strucc, strucchús

 

Tisztelettel Üdvözlöm a Somogyi Strucctenyésztők  honlapján.

A vidéki turizmus konkrét formái


falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás

A fejlett turizmusú európai (alapvetően nyugat-európai) országokban a vidéki régiók turizmusának több évtizedes hagyományai vannak. Közülük még a modern területfejlesztési módszerekkel segítettek is, 15-20 éves múltra tekintenek vissza. Mindez azt jelenti, hogy a helyi adottságoknak megfelelően a turizmus változatainak meghökkentő bősége fejlődött ki

falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás


 MENÜ

FŐOLDAL STEAK
egészséges étrend
flekken, beefsteak
különleges receptek
bárányhús, birkahús
biofarm, biohús
vadreceptek
falusi turizmus
apróhirdetés
kapcsolat

 

WEBÁRUHÁZ

 

Arbeit in EU

 

 

 

A stekrecept.hu

nem jött volna létre,

ha nincs a:
HIRCON Tanácsadó Kft

 


A falusi turizmus

 

 

falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás  falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás  falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás

 

A vidéki térségek alapvetően kis intenzitású, diffúz, de sokszínű vonzerőire épül a vidéki turizmus legáltalánosabb formája. Elsőként Ausztriában és Németországban fejlődött ki az Urlaub am Bauernhof kínálat, mi magyarra fordítva üdülés a parasztudvarban jelentésű.

 

Ezt a formát tartalmilag a nálunk használatos falusi üdülés, falusi turizmus meghatározással lehet rokonítani.

A Magyarországon jól ismert falusi turizmus fogalom nem határoz meg egyértelműen turizmus terméktípust. Inkább komplexitása, további termékeket átkaroló jellege tekinthető alapvető jellemzőjének.

 

A falusi turizmus a falusi környezetben történő szállásadáson túl (a vendégfogadó saját portáján kialakított szálláshelyen fogadja vendégeit), kulturális kínálatot (helyi hagyományok, ünnepek, rendezvények, folklór), gasztronómiát (saját ételeivel, házi termelésű borral, pálinkával, szörppel stb. kínálja vendégeit, ezzel már kapcsolatba lép az agroturizmussal), borturizmust (saját pincéjében mutatja be a gazda borait), természetjárást (a természetvédelmi területek felkeresésével), gyógyturizmust (közeli gyógyfürdő, vagy speciális helyi klíma kihasználásával), lovas turizmust (helyi lovasudvart bevonva a kínálatába) gyermektáborozást jelenthet.

 

A kínálati elemeken alapuló meghatározást tovább pontosítja a fogalom definíciója: a városon kívüli, helyi és regionális vonzóerőkkel rendelkző, gondozott falusi, vidéki környezetben, a bel- és külföldi vendégek szabadidő- eltöltési szükségleteinek széles körű, kereskedelmi alapokon történő kielégítése és az ezt szervező helyi intézmények és szolgáltatók együttműködése.

 

(Jenkei László 2002.: Idegenforgalmi Értelmező Kéziszótár BGF-KVIFK Bp.)

A vidéki turizmuson belül a falusi turizmus olyan térségek idegenforgalma:

ahol a vonzerők szétszórtak és önmagukban nem erőteljesek;

ahol a helyi közösség megszerveződésén , összefogásán múlik az erőlelépés;

és ahol a turizmusfejlesztés és a területfejlesztés speciális, alkalmazott ága, a vidékfejlesztés kéz a kézben jár, egymást erősítve hoznak eredményeket.

Fontos jellegzetessége a falusi turizmusnak, hogy vonzerői három nagy csoportba sorolhatók (Szabó Géza 2000):

1. A természet közelsége, a természetesség. A falu, a falusi emberek tulajdonképpen egy közvetítő kapocs szerepet töltenek be a városi, urbanizált- természettől elszakadt- ember és a természetességét még úgy-ahogy őrző vidéki táj között. A természet közelsége egyaránt vonzerő a falusi, a természetjáró, a kerékpáros, vagy ökoturizmus változatok számára.

2. A megőrzött hagyományok, örökség. A falvak ? részben elmaradottságuk folytán is- sokat megőriztek abból a tárgyi és szellemi kultúrából, ami a magyar vidéket jellemezte. Ez megtalálható részben a falusi műemlék épületekben, a hagyományos gazdálkodás tárgyi emlékeiben, és a hagyományos kézműves, vagy agrár termékekben. Ebben a kategóriában emlegetendő a helyi népviselet, népszokások, hagyományos ünnepek látványosság és vonzerő értéke.

3. Kiemelkedő jelentőségű a falusi vendégszeretet, a családiasság, mint vonzerő. A falvak vendégfogadása e téren megelőzi bármelyik turisztikai kínálatot. A házigazda kedvessége, a vendégbarátság, a családias hangulat a falusi turizmus vendégek által leginkább elismert erőssége.


falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás
Az agroturizmus

falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás  falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás  falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás

Már profiljában szűkített, specializált kínálat jellemző az agroturizmusra. Ebben az esetben a vidéki adottságok kosarából, a mezőgazdasághoz kötődőket alakítják idegenforgalmi kínálattá.

Az agroturizmus magában foglalja az agrártérségekbe települő, a mezőgazdasági adottságok és termékek értékesítésére szerveződött turizmust.

Az agroturizmus egy olyan konkrét terméktípust testesít meg a vidéki turizmuson belül, ahol a vidéki környezetben folyó vendégfogadás kereteit működő agrár (kis)üzem adja, a vonzerők jelentős része is az agrárium tevékenységei és produktumai közül kerül ki, ezeket a vendégek ellátásánál is felhasználják. A szállásadás kapcsolódó kínálat a helyi, házi agrártermékek mellett, de nem ez a legfontosabb része az agroturizmus terméknek.

A kínálat szakosított, a kiválasztott vendégcsoportoknak megfelelően specializált. Mezőgazdasági tevékenységhez kötődő sport-és hobby-turizmust jelent, így pl. lovas-, horgász-, vadász- és borturizmust. Jelenti a mezőgazdasági tevékenységbe való bekapcsolódást; részvételt a szüretben, a gyümölcs-aszalásban, a mézpergetésben, ez lehet munka a biofarmon stb.

Fontos attrakciója a mezőgazdasági termékek helyben fogyasztása és eladása (bor, sajt, zöldség, gyümölcs, füstöltáruk stb.), valamint az aktív részvétel az agrártermékek feldolgozásában.

Az agroturizmus külön előnye, hogy támogatja a helyi termékek közvetlen értékesítését, így segítve a mezőgazdaság piacszerzését.

falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás
Az ökoturizmus

falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás  falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás  falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás

Erősen kötődik a vidéki turizmus gyakorlatához az ökoturizmus is. A Québec-i Nyilatkozatban meghatározottak szerint az ökoturizmus legfontosabb jellemzői:

 
• A turizmus minden olyan természeten alapuló formáját felöleli, amelynél a turisták fő motivációja a természet. Emellett a helyi kultúra emlékeinek megismerése is előtérbe kerül.

 
• A turistáknál erős tanulási motivációk, környezeti nevelés jelentkezik.

• Általában kisebb csoportokban szerveződik, szervezésében helyi vállalkozások is szerepet játszanak, nem tömeges turizmus és vezetéssel zajlik.

• Alapvető törekvés a természeti és a társadalmi-kulturális környezetre gyakorolt esetleges káros hatások elkerülése, minimalizálása.

• Kiemelkedően fontos szempont, hogy a helyi közösségnek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy bekapcsolódjon a turizmus szervezésébe, irányításába.


A megfogalmazott elvek és kritériumok azt jelzik, hogy az ökoturizmus gyakorlata beilleszkedik a szelíd turizmus elvárásainak rendszerébe, és szoros kapcsolatokat ápol a fenntartható turizmus tartalmi jellemvonásaival is.

Kiindulva az ökoturizmus átfogó értelmezéséből, mely szerint: az ökoturizmus a turizmus minden olyan természeten alapuló formáját felöleli, amelyeknél a turisták fő motivációja a természet, valamint a természeti terület hagyományos kultúrájának megfigyelése…

(az ENSZ és a WTO által a Québec-i Ökoturisztikai Világtalálkozón -2002.május 19-22.) elfogadott közös nyilatkozata alapján),

valamint abból az ajánlásból, hogy: a helyi közösségeket is be kell vonni a turisztikai fejlesztésekbe, mert az munkát és bevételt biztosít…

(a fenntartható turizmus fejlesztése című szakkönyv ökoturisztikai tervezési elvei közül kiemelve 73 p. WTO 1998),

a fejlesztéseknek ki kell tekinteniük a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken kívülre, és kapcsolatokat kell építeniük az ökoturizmussal jól összekapcsolható falusi turizmussal is.

Ezt a kibővítő megközelítést támasztják alá a legutóbbi évtizedben a turizmusban tapasztalható keresleti trendek, valamint a tömegturizmussal szemben valós alternatívát kínáló turisztikai formák és módszerek tapasztalatai egyaránt.

A Magyarország turizmusa számára meghatározó küldő országnak számító Németországban az utóbbi évtizedekben kiterjedt szabadidő –turizmus magatartás vizsgálatokat végeztek

(Freyer, W. 1997: Tourismus-Marketing R. Oldenbourg Verlag München/Wien).

A felmért vendégkör igényeiből kibontakozó trendek közül több is alátámasztja az ökoturizmus és a hozzá kapcsolódó turisztikai kínálatok folyamatos piaci felértékelődését.

falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás
Falusi turizmus, Magyarországon

falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátásFizetővendéglátás, falusi szálláshelyek, magánszálláshelyek, üdülési csekk.

Már nem csak a külföldi, hanem a hazai turisták is egyre nagyobb számban veszik igénybe a falusi turizmus kínálta lehetőségeket. Az üdülési csekk felhasználók szintén szívesen keresik azon falusi szállások valamelyikét, melyek elfogadják az e fajta fizetésmódot.

A falusi turizmus szállás, szálláshely tipusai: vendégszobák, üdülőlakások, üdülőházak, sátorozó helyek, kempingek, kulcsos házak, vendégházak, apartmanok, apartman házak, fogadók, pihenőházak, porták és tanyák. S néhány kulcsszó, mely a falusi idegenforgalom velejárója: agroturizmus, tűzrakóhely, játszótér, házkörüli állatok, bio ételek, itallal és süteménnyel fogadás, borospincék, lovaglás, kocsikázás, íjászat, vadászat, horgászat, reggelizés, fizető vendéglátás, magánszálláshely.

A falusi szállások, szálláshelyek négy osztályban vannak besorolva, melyeket csillag helyett napraforgó helyettesít a komfortfokozatnak megfelelően. Minél több napraforgó található a kinézett szálláshely (vendégház, apartman, pihenőház, fogadó, apartman ház, stb) megnevezése mellett, annál magasabb felszereltséggel bír, így természetesen más kategóriájúvá válik.

Turisztika (turizmus) szempontjából Magyarország az alábbi részekre osztható fel:

- Közép-Magyarország (Pest megye): Pilis, Visegrádi-hegység, Duna-kanyar, Duna-Ipoly Nemzeti Park.

- Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye) : történelmi várak (egri, sárospataki, diósgyőri stb.), borvidékek (egri, mátraaljai, tokaj-hegyaljai Borvidék), Bükki Nemzeti Park.

- Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). Nagkunság, Nyírség, Tisza,Tiszató, Hortobágyi Nemzeti Park. Termálfürdők (pl.: Berekfürdő, Hajdúszoboszló).

- Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye). Kiskunsági Nemzeti Park, Körös-Maros Nemzeti Park, Gyula, Szeged, Baja, Ópusztaszer, Orosháza.

- Tisza-tó (Borsod, Hajdú, Heves, Szolnok megye egy-egy részéhez tartozik a Tisza-tó). Horgászat, vadászat, természetjárás, fürdőzés kedvelőinek népszerű helye. Ismert települései: Tiszacsege, Kisköre, Poroszló, Tiszanána, Sarud, Abádszalók, Berekfürdő, Kunhegyes, Tiszafüred.

- Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye). Velencei-tó, Balaton, Balaton-felvidék, Bakony, Veszprém. A borvidékek (Balatonfüred-Csopak, Badacsonyi és Balatonfelvidéki Borvidék).

- Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna megye). Mecsek, Villányi-hegység. Borvidékek (Tolnai, Villányi, Balatonboglári és Szekszárdi Borvidék).Ismert települések: Siklós, Pécs, Szigetvár, Villány, Pécsvárad, Mohács, Kaposvár.

- Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye). Őrség, Fertő-tó, Szigetköz, Sopron, Bük, Pannonhalma, Sárvár, Szombathely, Kőszeg, Zalakaros.

- Balaton régió (Sopron, Veszprém, Zala megye egy része határolja). Budapest után az ország második leglátogatottabb része. Öt borvidék és nagyon sok ismert falu, város veszi körül a Balatont: Fonyód, Siófok, Tapolca, Balatonfüred, Tihany, Keszthely.

Szép települések, vendégszerető házigazdák, hagyományőrző rendezvények, fesztiválok, gasztronómiai, s egyéb bemutatók továbbá kulturális, természeti és népi értékek várják mindazokat akik a falusi idegenforgalom, falusi turizmus előnyeit, szépségeit és nem utolsó sorban nyugalmát választják kikapcsolódásul.

falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás

RENDELHETÕ STRUCCHÚS VÁLASZTÉK :


 
Strucchús Fan Filé      

Fan Filé
700g-1500g vákuum csomagolásban.

 


 
Strucc Big Steak      

Big Steak
800-2500g vákuumcsomagolásban

 


 
Strucc Tenderloin      

Tenderloin
400-700g vákuumcsomagolásban

 


 
Strucc Filé      

Filé
70-700g darabok 1.5kg-os vákuum csomagolásban

 


 
Moon steak      

Moon Steak
800-1700g vákuumcsomagolásban

 


 
Steak      

Steak
150-700g darabok 1,5kg-os vákuum csomagolásban

 


 
Strucchús Gulyáshús      


Apróhús, pörköltnek, gulyásnak
1,5kg-os vákuum csomagolásban

 


 
     


Darált strucchús


 


 
     


Strucc nyak, levesnek kiváló
1,5kg-os vákuum csomagolásban

 


 
     


Strucc máj, gyomor
darabonként vákuum csomagolásban

 


 
     


Strucc szív, zúza,
darabonként vákuum csomagolásban

 


 
     

Strucc comb csontozatlanul
darabonként vákuum csomagolásban

 

.

falusi vidéki szállás szálláshely, falusi vidéki turizmus, olcsó szállás szálláshely falusi vidéki vendéglátás


 

Az egészséges életmód nyolc alappillére

 

A strucchús jellegzetességei  

 

RENDELHETŐ STRUCCHÚS VÁLASZTÉK

 

Strucctermék Webáruház

 

Bálványos az eldugott Oázis gyönyörû panorámával   tovább>> 

Diavetítéshez KATTINTSON IDE

 

 

Mások mondták:

Mások mondták
Üdvözletem! Nemrégiben egy strucc tojással kezdtem, az kifogott a család hét tagján. Az Auchan áruházban kb. két hete láttam először húst és belsőséget is. Vettem a májból és a steakből is, olyan finom volt rántva, hogy visszamentem a maradékért. A hét végére (Péntek) meghívtam a barátaimat a Római-parti sörözőmbe egy struccpörköltre, remélem addigra megint lesz az Auchanben. Három hónap alatt 20 kilót fogytam, ehhez az étrendem szinte kizárólag halból állt. Most ezzel a hússal szeretném színesíteni az étrendemet. Bálványos, az eldugott oázis – szép panorámával
ZAMÁRDITÓL kb. 14 km-re délre, két, észak–déli irányú völgyben fekszik, 580 állandó lakossal. Keleti határán a Jaba táplálta a hajdani kenderáztatókat, meleg vizû forrás is bugyogott itt régen ma már ez csak emlék. A köznyelvben Meleg-tónak nevezett terület teljesen feltöltõdött, eliszaposodott. A település határában találjuk a megye legmagasabb pontját, a Gyugy-tetõt (313 m), ahonnan nyugat felé szép kilátás nyílik a Balatonra.
Még mindig nem tudtuk, hogy miben lesz részünk. Aztán nemsokára mindenki arcára kiült a széles vigyor! Somogystrucc Egyesület. Látjuk meg a házigazda pólóján a feliratot, mögötte pedig a felállított rostélyt. Elmondták, hogy miért érdemes strucchúst fogyasztani, valamint sok mindent megtudtunk a faluról. Mindeközben üdítõkkel felrakodva megérkezett egy helyi úr a két lóerõs „kocsijával”, aki két turnusban „kalandtúra” keretében körbe vitt a falun, és megmutatta a struccfarmot is. Mindeközben az ottmaradtak kóstolták az óriás madár ízletes, mézes- mustáros pácban megsütött húsát. És mindezt idegeneknek, csak úgy.
Emlékezetes nap volt, amire szívesen emlékezünk majd viszsza évek múltán is. Emberek ismerték meg egymást, talán késõbb barátságok is kialakulnak majd. Az olyan települések lakóinak köszönhetõen pedig, mint amilyen Bálványos is, érdemes felkeresni és bejárni Magyarország többi rejtett kincseit is.
TELJES CIKK ITT

 

Egészséges táplálkozás

Egészséges étrend

 

Mindig is az egészséges táplálkozást étrendet tartották az egyik fontos, természetes gyógymódnak. "Amilyen az ételed, olyan a gyógyszered" - mondta már Hippokratész is. Napjaink tudományos kutatásai pedig igazolják a régmúlt bölcsességét... Az egészséges táplálkozás étrend alapja a gabona félék rendszeres fogyasztása. A jelentõs rostbevitel - amely megfelelõ mennyiségû folyadékbevitellel párosul - az egészséges táplálkozás étrend alappillére. A legjobb fogyókúrás receptek ezért lényegében az egészséges táplálkozás étrend alapelveit követik, azaz: napi többszöri, kis mennyiség, sok zöldség, gyümölcs, minél kevesebb zsiradék, valamint a nassolások, a láthatatlan kalóriák kiiktatása. Az iskolákban is fontos lenne az egészséges táplálkozás étrend és életmód tanítása. A másodlagos megelõzés az egész család tartós szemlélet-, magatartás változását jelenti. Videózás, tévézés helyett mozgás, sportolás legyen a szabadidõs tevékenység! ... Egy kis életmódváltás, egészséges táplálkozás étrend nélkül nem létezik tartós siker. Jó hír viszont, hogy megfelelõ életmód esetén, egészséges táplálkozás étrend és rendszeres testmozgás mellett a csontritkulás folyamata lelassítható, megállítható, sõt visszafordítható!

 

A strucchús az egészséges étrend, táplálkozás alapanyaga

 

Egészséges étrend   

1. táblázat

 

Egészséges étrend   

2. táblázat

 

Egészséges étrend   

3. táblázat

 

Strucctermék Webáruház

 

Flekken Receptek:

ŐRSÉGI GOMBÁS FLEKKEN

Hozzávalók:
200 g erdei gomba, 1 csokrocska friss (vagy 1 ek. szárított) kakukkfű, 8 kisebb szelet strucc Filé (kb. 1 kg), só, bors, 1 dl olaj, 1 dl testes vörösbor.

Elkészítés:

A gombát felszeleteljük. A kakukkfűvet megmossuk, levélkéit letépkedjük. A strucchús szeleteket megmossuk, gyengén kiverjük. Egy jól zárodó edénybe öntünk 1 evőkanál olajat, beleforgatunk egy szelet húst, ízlés szerint borsozzuk, meghintjük kakukkfűvel, megrakjuk 4-5 szelet gombával, a tetejére tesszük a következő szelet strucchúst, a fenti módon fűszerezzük, amíg a hozzávalók el nem fogynak. A tetejét megöntözzük a maradék olajjal és a borral, lefedjük. Egy éjszakán át a hűtőben pihentetjük. Másnap a sütés előtt 1/2 órával kivesszük a hűtőből a húst. A sütőt előmelegítjük 180 fokra. A páclé felével kikenünk egy tűzálló tálat. A hússzeleteket a gombával együtt a sütőtálba fektetjük, megöntözzük a maradék páccal, lefedjük, és a sütőben kb. 45 percig pároljuk-sütjük. Levesszük róla a "takarót", és további 15 perc alatt készre pirítjuk.
A sütőedényben tálaljuk, tetejét megszórjuk vágott petrezselyemmel. Sült burgonya, burgonyakrokett, párolt zöldséköret illik hozzá.

A strucchús az egészséges étrend, táplálkozás alapanyaga

 

Alapanyag rendelés


BORBARÁT FLEKKEN


Száraz fehérborból, kevés mustárral és borssal készíts gyorspácot (esetleg mehet bele néhány csepp vöröshagymalé is). A kiklopfolt Strucc Filé szeleteket - miután a roston sülve már kifehéredtek - ezzel a lével kenegesd.
A strucchús az egészséges étrend, táplálkozás alapanyaga


Alapanyag rendelés  


GOMBÁS FLEKKEN

Hozzávalók:
200gr. Őzláb vagy róka gomba
1 ág friss kakukkfű
1 kg. Strucchús Steak

bors
flekken fűszer
1 dl. Olaj
1 dl száraz vörösbor

Elkészítés:

A gombát alaposan megtörölgetjük, megtisztítjuk a levélmaradványoktól, nem túl vékonyan felszeleteljük. A kakukkfűágat megmossuk, leveleit leszedegetjük. A hússzeleteket megmossuk, papírkendővel felitatjuk róluk a vizet, gyengén kiverjük.
Egy jól záródó edénybe öntünk 1 evőkanál olajat, beleforgatunk egy szelet húst, ízlés szerint borsozzuk, meghintjük kakukkfűvel, megrakjuk 4-5 szelet gombával, a tetejére tesszük a következő szelet húst, a fenti módon fűszerezzük, stb., amíg a hozzávalók el nem fogynak. A tetejét megöntözzük a maradék olajjal és a borral, lefedjük. Egy éjszakára a hűtőben tesszük. Másnap a sütés előtt 1/2 órával kivesszük a hűtőből a húst. A sütőt előmelegítjük 180 fokra. A páclé felével kikenünk egy tűzálló tálat. A hússzeleteket a gombával együtt a sütőtálba fektetjük, megöntözzük a maradék páccal, lefedjük, és a sütőben kb. 45 percig pároljuk-sütjük. Levesszük róla a "takarót", és további 15 perc alatt készre pirítjuk. A sütőedényben tálaljuk, tetejét megszórjuk vágott petrezselyemmel. Szabad tűzön, roston is süthetjük, de a gombát külön edényben kell pirítani, mivel könnyen megég vagy belepottyan a parázsba!

 

Alapanyag rendelés  

 

A strucchús az egészséges étrend, táplálkozás alapanyaga

STRUCC FLEKKEN ILLATOS MÉZES MÁRTÁSSAL


Elkészítési idő: 120 perc és 2 óra érlelés
Hozzávalók: (4 személyre)
4 szelet Strucc Filé, 15 dkg vaj, 2 dl narancslé, 1 dl méz, 1 citrom, 0, 5 dkg őrölt mustármag, 1 csokor petrezselyem zöld, csipetnyi só

Kisebb lábasban felolvasztjuk a vajat, majd beleöntjük a narancslevet és a mézet. Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk az őrölt mustármaggal, majd közepes lángon 2-3 percig pároljuk és kihűtjük.

A Strucc filé szeleteket megmossuk, leitatjuk róla a nedvességet, majd tepsibe helyezzük. Ráöntjük a mézes keveréket, lefedjük és hűtőbe téve két órán átérleljük.

A pácolt filét flekkensütőben 40-45 percig sütjük, közben a páclével gyakran öntözzük, és néha megforgatjuk. Sós burgonyát adunk hozzá köretnek.
A strucchús az egészséges étrend, táplálkozás alapanyaga

Alapanyag rendelés  

GRILL A SZABADTÜZÖN:

rostonsültek, flekken

Nem csak rablóhúst süthetünk, hanem hússzeleteket is, különböző ízesítéssel, csípősen, mézesen, citromos, vagy joghurtos páccal. A lehetőségek csak a fantáziánktól függ, bár a páctól függően figyelni kell, hogy ne égjen meg.

A strucchús az egészséges étrend, táplálkozás alapanyaga

Alapanyag rendelés  

 

Hasznos linkek!

 Egészséges étrend, strucchús

Steak, Grill, Steakreceptek Grillreceptek

Flekken, Beefsteak, Bélszin  Stroganoff Tatár beefsteak, Bifszték receptek

 

Banner-Link csere Statisztikával
 

 

WebTárhely |Kereső optimalizálás

 

Cégiránytű - az üzleti megoldások tárháza!

 

Cégiránytű partnerek

 

 

WYW Globál Directory

 

CégMAX cégkatalógus

 

Hun-Web Linkek

 

Linkcsere link csere

 

Topsites automatikus bannercsere program - Kontraszt Produkció

 

LINKEK.HU Igényes Linkek

 

www.webtelefonkonyv.hu

 

Aprosok.NET - Apró Feladás

 

Steak receptek-Grillreceptek

Kereső regisztráció

 

Cylex Tudakozó

 

A.A. Gyüjtőoldala

 

Térkép

 

005-Linkcsere Központ


BannerCsere.info

   

 

üzenet média ajánlat impresszum linkcsere bannercsere